fc
 
   
Fellows List :  

 

 

I convocation LCS on Friday 21st October 2005 

S.NO. NAME MOBIL NO. Email 
1 Col. Satendra Sabhlok 9935219224, 9335006126  
2 Dr. Ajay Kumar Kackar     
3 Dr. Ajit Jafa    
4 Dr. Anil Khanna 9838030829 dr_khanna@yahoo.com
5 Dr. Anup k. Wahal 9415017188 anupwahal@rediffmail.com
6 Dr. Arun Kumar Singh   singhkarun@hotmail.com
7 Dr. Ashok Kumar Behre 9415409177 ashok_behre@yahoo.com
8 Dr. Ashutosh Chaturvedi 9839172810 ashutoshc@newmail.net
9 Dr. Dinesh Chandra Srivastava 9839174809 sarojnh@sancharnet.in
10 Dr. Divaker Dalela 9335242329 drdalela@satyam.net.in
11 Dr. Ghufram Rashid 9415081232  
12 Dr. Harish Chandra     
13 Dr. I.D. Sharma Nil  
14 Dr. K. D. Verma    
15 Dr. K. M. Singh 9839170380 drkmsinghurologist@yahoo.co.in
16 Dr. Krishna Nand Sinha     
17 Dr. Mahendra Bhandari 98390 76505 psa_vmu@yahoo.co.uk
18 Dr. Mazhar Husain    
19 Dr. Narendra Singh 9415004255  
20 Dr. Prabhat Kumar  9838024494 drprabhantkumar_2000@yahoo.com
21 Dr. R. S. Dubey 9415002906  
22 Dr. Raghvendra Pratap Sahi (Honorary)  9839062298  
23 Dr. Raj Kumar Tandon 9839065741, 983910766  
24 Dr. Ramesh Chandra    
25 Dr. Satish Chandra Rai    
26 Dr. Shashank Mittal 9415003990  
27 Dr. Shiv Kumar Shingari 9335067043, 9935691045 karunshiv@sify.com
28 Dr. Shyam Swaroop 9839016362  
29 Dr. Sudheer Kumar Battnagar      
30 Dr. Surajit Bhattacharya 9415081668 bhattacharya_surajit@hotmail.com
31 Dr. Surendra Deo Pandey 9415004367  
32 Dr. V. K. Gupta 9415047525 drguptavinod2002@yahoo.co.in
33 Dr. Vidya  Bhushan Pathak 9415002920  
34 Dr. Vinod Jain 9839018005 vinodjainkgmu@yahoo.co.in
35 Dr. Vivek Garg 9415119532 drvgarg@hotmail.com
36 Dr. Waqas Aziz Qidwai 9335902391, 9839009585  
37 Dr. Yogesh Mishra 9839011204 dryogesh_mishra@yahoo.co.in
38 Prof. M. S. D. Jaiswal 9838009969  
39 Prof. Mohamed Nasim Ansari    
40 Prof. RamaKant 9415007703 ramakantkgmc@rediffmail.com
41 Prof. S.N. Kureel 9415083450 apala1988@sify.com
42 Prof. T. C. Goel    
       

II convocation LCS on Wednesday 17th Junuary 2007 

1 Dr. Abhinav Arun Sankar 9839017609  
2 Dr. Anand Ojha 9452051701  
3 Dr. Apul Goel 9839181465 goelapul1@rediffmail.com
4 Dr. Ashok Kumar 9415578278 akgupta@sgpgi.ac.in
5 Dr. Ashtosh Pandey     
6 Dr. Ashutosh Sayana 9412085666 dr.ashutoshsayana@rediffmail.com
7 Dr. Chandrawati    
8 Dr. D. K. Vastsal 9839025823  
9 Dr. Devendra Singh 9415002779 devendra_sin2002@yahoo.com
10 Dr. Girendra Mohan Shukla 9415038392  
11 Dr. Harvinder Singh Pahwa 9415028046  
12 Dr. Jiledar Rawat 9415003709  
13 Dr. Narayan Das Tahilyani 2053629  
14 Dr. Pankaj Agrawal 9415024229 drpankajag@hormail.com
15 Dr. Pankaj Khary 9415086691  
16 Dr. Praveen Kumar Arya 9415002918  
17 Dr. Raj Kumar Awasthi 9415001741 drrajawasthi@rediffmail.com
18 Dr. Raj Kumar Mishra 9415171434 rkmishra@sips.in
19 Dr. Rajeev Lochan     
20 Dr. Rajendra Bahadur Singh 9839071969 rbsingh@surgeon-gastro.com
21 Dr. Rakesh Tewari 941540035  
22 Dr. Rama Srivastava 9415027813 rama_srivastava@rediffmail.com
23 Dr. Sandeep Tewari 9415510733  
24 Dr. Shialendra Kumar 9415017353  
25 Dr. Suresh Kumar 9450925319  
26 Dr. Suresh Kumar Nag 9415031653  
27 Dr. V. K. Dwivedi 9415007045  
28 Prof. S.A. Sadiq. 9335223224 sasadiq@rediffmail.com
       
       
       
       
       

III convocation LCS Thursday 11th March 2010 

1 Anshuman Pandey  9838718247 pananshuman@gmail.com
2 Dr. Ashish Wakhlu   ashish_wakhalu@hotmail.com
3 Dr. Awnish Kumar  9415859904 awanishkr79@gmail.com
4 Dr. Iqbal Aziz  9897008768 iqbalalig@hotmail.com
5 Dr. Ishwar Saran  9415020424 drishwarsaran@yahoo.com
6 Dr. Jitendra Kumar  9935345852 jkharsh68@yahoo.com
7 Dr. Om Prakash Gupta  9415087925  
8 Dr. Parmanand Singh  9415740070 pnsingh.dr.1943@rediffmail.com
9 Dr. Prateek Kumar Mehrotra  9839487436 drprateekmehtrotra@yahoo.com
10 Dr. R. S. Malviya 9415034497 docrsmalviya@rediffmail.com
11 Dr. Rajiv Saxena 9794842505  
12 Dr. Rama Srivastava 9415027813 rama_srivastava@rediffmail.com
13 Dr. Salil Tandan  9415006249 drsaliltandan@rediffmail.com
14 Dr. Samir Mishra 9839036117 drsamirkgmc@yahoo.com
15 Dr. Sanjiv Mishra    
16 Dr. Subhash Gupta  9918919844, 9454342225 drgupta.subash@gmail.com
17 Dr. Subhashish Munshi 9839130915 latika_munshi@yahoo.co.in
18 Dr. Sudhakar Misra  9838070880 drsudhaker@gmail.com
19 Dr. Shudeer Pandey 9450394739 dr.sudhir_pandey@yahoo.com
20 Dr. Sumit Malhotra  9335355550 prsmalhotra@sips.in
21 Dr. Vijay Kumar  9415085625 kuhuvidnsh@hotmail.com
22 Dr. Zahid Saif  9415007375 zahid.saif@yahoo.com
23 Dr. Akhilesh Verma  9839980812 drgarimakhilesh@rediffmail.com
24 Dr. Anurag Rai  9452461442 anuragraikgmu@yahoo.com
25 Dr. Arashd Ahmad  9415583122 arshoo_ahmad@rediffmail.com
26 Dr. Ashish Tiwai  983989005 drashishtiwari@sify.com
27 Devesh Kumar Singh  9968194244 deveshkrsingh@aol.com
28 Dr. P. Kumar 9839989648 drpkumarhal@gmail.com
29 Dr. Sachin Singh  9936811762 dr_sachinsingh19832000@yahoo.co.in
30 Dr. Shobhnath Sonkar  9936060315 shobhnathsonkar@yahoo.com
       
 
   
Click Here to Download Fellowship Form
 
   
  Home  |  Contact Us  |  Admin Login     Best viewed  1024 X 768 Resolution